FORGOT YOUR DETAILS?

Iza devet planina ... NOSTRA TOURS STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU i na sedam rijeka ... NOSTRA TOURS STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU skrio se kraljevski grad Knin NOSTA TOURS STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU

KNIN

Grad Knin odlikuje pogodan geografski i prometno-komunikacijski položaj. Na području grada Knina prevladava submediteranska klima s hladnim, vjetrovitim zimama i vrućim, suhim ljetima. Prema mjerenjima Državnog hidrometerološkog zavoda, grad Knin ima prosječno 2.444 sunčana sata godišnje.

KAPITUL

Kapitul je arheološko nalazište koje se nalazi na ušću Kosovčice u Krku, oko 1 km jugoistočno od Knina. Riječ je o zaštićenom kulturnom dobru arheološke baštine jer se radi o lokalitetu koji pokazuje kontinuitet života od rimske antike (1. stoljeće).

KNINSKA TVRĐAVA

Kninska tvrđava jedna je od najvećih i najstarijih europskih tvrđava. Riječ je o značajnom fortifikacijskom sustavu smještenom na južnom dijelu brda Spas koji se uzdiže 100 metara iznad grada Knina. Tvrđava zauzima prostor od 123.143 m2 od kojih 48.000 m2 površine unutar zidina.

RIMSKI BURNUM I AMFITEATAR

Nedaleko današnjeg sela Ivoševci (općina Kistanje) nalaze se ostaci rimskog vojnog logora Burnum. Tu je prolazila granica između dva ilirska plemena (Liburna i Delmata), a u tom su mjestu također boravile XX., IX. i IV. rimska legija.

BISKUPIJA

Biskupija se nalazi 7 km jugoistočno od Knina i jedan je od najvažnijih arheoloških lokaliteta u zemlji kao i zaštićeno kulturno dobro (odnosno zbir zaštićenih mikrolokacija). Današnja Biskupija povijesno je selo koje se od 11. do 18. stoljeća nazivalo Kosovo (villa Cossovo, Kosoua) i bilo je kraljevsko dobro (villa regalis).

CRKVE I MANASTIRI

Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu – katolička crkva
Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta izgrađena je 2015. godine. To je najveća crkva u Hrvatskoj površine od oko 780 četvornih metara i s 1.100 sjedećih mjesta.

UPOZNAJ NAŠU PONUDU!

QUAD

BICIKLIZAM

PLANINARENJE

BUGGY

ZIP LINE

RIJEKA KRČIĆ

Rijeka Krčić zaštićena je od 1964. godine i s rijekom Krkom čini jedinstveni hidrografski sustav krško – hidrografskih i morfoloških fenomena.

RIJEKA KRKA

Značajni krajobraz Krka - gornji tok (zaštićen od rujna 1968. godine) proteže se od izvora Krke – Topoljskog buka, u dužini od 10 km, do Nacionalnog parka Krka.

NP KRKA

Nacionalni park "Krka" smješten je na području Šibensko-kninske županije i obuhvaća površinu od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole.

PARK PRIRODE DINARA

Dinara je najviša planina u Hrvatskoj koja se pruža u smjeru sjeverozapad-jugoistok u duljini od 84 km, a nalazi se istočno od Knina.

ŠARENA JEZERA

Nalaze se na sjeveroistočnom dijelu Kosovog polja. Sastoje se od pet jezera i dva vrela, dubina im je oko 11 metara i bogata su ribom (šaran, amur, štuka, linjak, ilirski klen, drlja i potočna pastrva).

GASTRO-ENO-EKO PONUDA

TRADICIJA

AFRIČKA AVANTURA

GHANA

Iskusi 7-dnevni izlet u Ganu, jednu od najlijepših Afričkih država koja nudi sve ono što ste zamišljali kao egzotiku kroz spoj tradicije i moderne Afrike. Krenuvši od razgledanja glavnog grada Accre, safarija u nacionalnom parku Mole, izleta na viseće mostove iznad džungle u nacionalnom Parku Kakuum, posjeta dvorcu Elmina poznatom po okrutnoj povijesti crnog roblja na Cape Coast, izleta na Aburi Hill poznatom po prekrasnom botaničkom vrtu i slapovima, do afričkog sela u kojem možete vidjeti tradiciju i proizvodnju karate maslaca. Uz poznata afrička jela, tu je i raznolika ponuda libanonskih, indijskih, kineskih i europskih jela. Pored tradicije, Ghana nudi puno novog, modernog i neočekivanog. Neka nešto bude i iznenadjenje! Posaljite upit na info@nostratours.com i vodimo vas u Afriku!

KNIN

Grad Knin odlikuje pogodan geografski i prometno-komunikacijski položaj. Na području grada Knina prevladava submediteranska klima s hladnim, vjetrovitim zimama i vrućim, suhim ljetima. Prema mjerenjima Državnog hidrometerološkog zavoda, grad Knin ima prosječno 2.444 sunčana sata godišnje. Od vjetrova najizraženija je bura čiji naleti često imaju velike brzine (preko 100 km/h). Konfiguracija tla je raznolika, tako na zapadnom području prevladavaju brdoviti prostori, planinski krajevi i visoravni dok se na istoku prostiru visoke planine (1000 – 1500 m) i planinske vrleti (iznad 1500 m). Grad Knin smješten je u kraškom polju i omeđen planinama kroz koje protječe sedam vodotoka; na sjeveru se nalaze planinski masivi Plješevica i Orlovica, na istoku Dinara te na jugu Vrbnička zaravan. Na ovom području izdiže se i najviši planinski vrh u Hrvatskoj – Dinara ili Sinjal (1.831 m). Najveće prirodno bogatstvo Knina su vodni tokovi među kojima se ističe rijeka Krka koja sa 75 km dugim kanjonom čini jedinstven prirodni fenomen. Izvor rijeke Krke nalazi se podno planine Dinare a na kninskom području ima četiri pritoka (Krčić, Kosovčica, Orašnica, Butižnica). Na području Knina pitka voda crpi se iz dva izvora: Šimića vrelo i Crno vrelo. Najbliže zračne luke su u Splitu (77 km) i Zadru (94 km). U splitsku zračnu luku tijekom ljetne sezone (od ožujka do kraja listopada) slijeću avioni iz 102 destinacije dok u zračnu luku Zadar dolaze avioni iz 33 europske destinacije te iz Izraela.

O povijesti Knina

Naseljenosti Knina seže do mlađeg kamenog doba (3500 g. pr. Kr.) čemu svjedoče pronađeni ostaci keramičkog posuđa na više lokaliteta. Jedno od tih lokaliteta je brdo Spas – jedina od gradina (utvrda) s područja Knina koja je bila kontinuirano naseljena od bakrenog doba pa do dolaska Rimljana. U 5. i 4. st. pr. Kr. gradina na brdu Spas razvija se u regionalno središte Ilira. U Strabonovoj Geografiji, antička Ninia se 7. g. pr. Kr. po prvi put spominje u pisanim izvorima kao grad. Rimljani osvajaju Niniju 34. g. pr. Kr. te u obližnjem Burnumu smještaju jedan od većih rimskih vojnih logora, dok je naselje Kapitul bilo veteransko naselje na trasi ceste Salona – Siscia. Nakon kratke vladavine prvo Ostrogota i zatim Bizanta, antičku Niniju osvajaju Avari i Slaveni.

Početkom 7. stoljeća kninsko područje naseljavaju Hrvati. Početkom 9. stoljeća, između Zrmanje i Cetine, nastaje hrvatska kneževina iz suživota ilirsko-romanskih starosjedilaca te doseljenih Hrvata. Ninia, sada Tenen, postaje sjedište kninske županije. Grad je bio privremena prijestolnica knezova Trpimira i Mutimira te kraljeva Svetoslava i Držislava. Na kninskom Kapitulu urezan je i prvi etnički i državno-politički pojam Hrvatske – “Dvx Chroatorvm”. Knin je u srednjem vijeku prijestolnica kralja Dmitra Zvonimira te tada doživljava i svoj najveći procvat (1074. – 1088.). Nakon smrti posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića, Hrvatska ulazi u personalnu uniju s Ugarskom te Knin gubi status prijestolnice, ali ostaje značajno administrativno i vojno središte. U gradu se sazivaju dalmatinsko-hrvatski sabori, zasjeda banski sud te stoluje Herceg koji je u Hrvatskoj zamjenjivao kralja. U 14. stoljeću Kninom vladaju hrvatski velikaši Nelipići. Krajem 14. stoljeća grad nakratko dolazi pod vlast bosanskog kralja Tvrtka, no ubrzo se vraća pod ugarsku vlast. Prvi sukob s Turcima na kninskom području bilježi se 1415. godine, a od 1469. Turci počinju napadati utvrdu.

Grad 1522. godine pada u turske ruke gdje će i ostati do 1688. godine. Za vrijeme Turaka, Knin postaje važno uporište osmanlijske osvajačke politike. Grad ubrzo nakon osvajanja postaje središte Krčko - ličkog sandžakata, zatim riječne i vojne kapetanije. Sudska vlast je u rukama kadije koji također stoluje u Kninu. Grad stoga dobiva status kasabe, trećeg najvišeg stupnja u turskoj nomenklaturi.

Od 1688. do 1797. Knin je pod mletačkom vlašću, od 1805. do 1813. pod Francuzima, a od 1813. do 1918. pod Austrijom, odnosno Austro-Ugarskom. Za vrijeme francuske vladavine, osobita pažnja posvećena je razvoju prosvjete, poljodjelstva, trgovine i izgradnji cesta (1809. Izgrađena je Sredozemna cesta – strada Napoleon). Za vrijeme austrijske vladavine u Kninu se formiraju dvije političke stranke: narodna i autonomaška. Narodna stranka zalaže se za sjedinjenje

Dalmacije s Banskom Hrvatskom, dok talijanski autonomaši zagovaraju autonomiju Dalmacije u okviru Austrijske Monarhije. Od važnijih događaja treba istaknuti krvave izbore 1865. godine, nakon čega je na ponovljenim izborima pobjedu iznijela Narodna stranka, a za prvog kninskog gradonačelnika izabran je dr. Lovre Monti (1866.).

Knin ostaje u sastavu Austro-Ugarske Monarhije do 1918. godine kada ga temeljem Londonskog sporazuma okupira talijanska vojska. Potpisivanjem Rapalskog ugovora 1921. godine grad postaje dijelom Kraljevine Jugoslavije. Nakon napada Njemačke i Italije na Jugoslaviju 1941. godine, Knin ulazi u sastav Nezavisne države Hrvatske, a dio kninske općine potpada pod talijansku vlast. Pod zidinama Kninske tvrđave vođena je jedna od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata – Kninska bitka koja je trajala od 3. studenoga do 3. prosinca 1944. godine. Pripadnici Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije 3. prosinca 1944. godine oslobađaju Knin od Nijemaca. Nakon završetka rata Knin ulazi u sastav Socijalističke Republike Hrvatske u Federativnoj Republici Jugoslaviji.

U kolovozu 1990. godine dio hrvatskih građana srpske nacionalnosti pod vodstvom Milana Martića i Milana Babića, organiziraju oružanu pobunu protiv ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske te stvaraju paradržavu Krajinu sa sjedištem u Kninu. Hrvati s područja Knina i okolnih općina prisiljeni su napustiti svoje domove i otići u progonstvo. Hrvatska vojska oslobađa Knin u vojno redarstvenoj akciji “Oluja” 5. kolovoza 1995. godine. Dan oslobođenja Knina obilježava se kao Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Kulturna bastina

Grad Knin obiluje bogatom kulturnom baštinom, posebice onom arheološkom. U predrimsko doba na prostoru Knina nalazila se ilirska gradina, iz antike su preživjeli ostaci veteranskih naselja i villa rustica, dok je za prepoznatljivost grada ponajviše zaslužan srednji vijek. To je u prvom redu rani srednji vijek - na području Knina nalaze se neka od najvažnijih arheoloških nalazišta tog razdoblja u Hrvatskoj (Biskupija, Kapitul) - ali i razvijeni i kasni srednji vijek zaslužan za razvoj Kninske tvrđave i okolnih utvrda. U desetom stoljeću Knin, pod imenom Tenen, spominje Konstantin Porfirogenet. Povijest bilježi niz narodnih vladara iz razdoblja prije unije s Ugarskom koji su bili vezani uz Knin, poput Trpimira, Muncimira, Svetoslava, Držislava, Zvonimira i Petra, a u kasnom srednjem vijeku i velikaše poput Šubića Bribirskih i Nelipića. Od sakralne baštine posebno su vrijedne brojne male srednjovjekovne crkve koje su uz obnove preživjele do današnjih dana. Osim konkretne arhitektonske i arheološke baštine, Knin je poznat i po počecima arheologije na ovim prostorima - posebno tzv. starohrvatske arheologije, odnosno istraživanja ranog srednjeg vijeka koja su provodili lokalni stručnjaci, poput poznatog fra Luje Maruna, ujedno i osnivača Muzeja hrvatskih starina (danas Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu). Kulturno-povijesna cjelina grada Knina zakonom je zaštićeno kulturno dobro, kao i zbirka Kninskog muzeja, čiji je stalni postav podijeljen na geološko-paleontološku, etnografsku i arheološku zbirku.

KNINSKA TVRĐAVA

Kninska tvrđava jedna je od najvećih i najstarijih europskih tvrđava. Riječ je o značajnom fortifikacijskom sustavu smještenom na južnom dijelu brda Spas koji se uzdiže 100 metara iznad grada Knina. Tvrđava zauzima prostor od 123.143 m2 od kojih 48.000 m2 površine unutar zidina. Duga je 470 m, široka 110 m te se nalazi na 342 m nadmorske visine. Obrambeni zidovi koji je opasuju sa svih strana u dužini od gotovo 2 kilometra mjestimično su visoki i do 20 metara. Kninska tvrđava može se podijeliti na pet dijelova: Gornji grad (Kaštel Knin), Srednji grad (Garišta), Donji grad, Bandjeru (Kaštel Lab) i postaju Belveder, a svaki od navedenih dijelova može se smatrati samostalnim utvrđenim gradom.

Izvor. Damir Mijakovac

KAPITUL

Kapitul je arheološko nalazište koje se nalazi na ušću Kosovčice u Krku, oko 1 km jugoistočno od Knina. Riječ je o zaštićenom kulturnom dobru arheološke baštine jer se radi o lokalitetu koji pokazuje kontinuitet života od rimske antike (1. stoljeće). U rimsko doba tu se nalazio kompleks vojničko-veteranskog naselja. U ranom srednjem vijeku na tom je lokalitetu sagrađen vladarski benediktinski samostan sv. Bartolomeja. Smatra se da je ranosrednjovjekovni samostan osnovan vjerojatno oko sredine 9. stoljeća za vladanja Trpimira.  U 13. stoljeću na istom položaju izgrađena je romanička katedrala kninskog biskupa, čiji su ostaci nedavno ponovno otkriveni. Od osobite su važnosti dvije ornamentirane ploče, dijelovi propovjedaonice, na kojima su uklesana imena hrvatskih vladara Svetoslava i Držislava s njihovim naslovima DVX HROATOR(VM) i DVCE(M) MAGNV(M).

Izor: http://uosisb-knin.hr/2018/09/jos-jedno-veliko-arheolosko-otkrice-na-kapitulu-pronaden-bedem-dug-100-i-visok-9-metara-2/

BISKUPIJA

Kapitul je arheološko nalazište koje se nalazi na ušću Kosovčice u Krku, oko 1 km jugoistočno od Knina. Riječ je o zaštićenom kulturnom dobru arheološke baštine jer se radi o lokalitetu koji pokazuje kontinuitet života od rimske

Biskupija se nalazi 7 km jugoistočno od Knina i jedan je od najvažnijih arheoloških lokaliteta u zemlji kao i zaštićeno kulturno dobro (odnosno zbir zaštićenih mikrolokacija). Današnja Biskupija povijesno je selo koje se od 11. do 18. stoljeća nazivalo Kosovo (villa Cossovo, Kosoua) i bilo je kraljevsko dobro (villa regalis). Zahvaljujući otkriću predsrednjovjekovnih crkvenih građevina, potvrđena je vjerodostojnost povijesnog zapisa o pet crkava u mjestu Kosovu („v Petih crikvih v Kosovi‟) zabilježenog u vezi sa zborovanjem i ubojstvom hrvatskog kralja Zvonimira. Spomenute

crkve nalaze se na lokalitetima Crkvina, Stupovi, Bukorovića podvornica, Lopuška glavica i sv. Trojica.

RIMSKI BURNUM I AMFITEATAR

Nedaleko današnjeg sela Ivoševci (općina Kistanje) nalaze se ostaci rimskog vojnog logora Burnum. Tu je prolazila granica između dva ilirska plemena (Liburna i Delmata), a u tom su mjestu također boravile XX., IX. i IV. rimska legija. Dva kilometra istočno od samog logora razvio se rimski grad s hramom posvećenom Jupiteru, akvaduktom i amfiteatrom (jednom od 3 poznata amfiteatra u Hrvatskoj, uz Pulu i Salonu).

Izvor. Damir Mijakovac
Izvor. TZ-Knin

CRKVE I MANASTIRI

Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu – katolička crkva

Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta izgrađena je 2015. godine. To je najveća crkva u Hrvatskoj površine od oko 780 četvornih metara i s 1.100 sjedećih mjesta. Nazvana je po praliku “Gospe Velikog Zavjeta”, najstarijem poznatom liku Gospe u hrvatskom narodu, pronađenom u Biskupiji kod Knina.

Izvor. Damir Mijakovac

Crkva i samostan sv. Ante u Kninu – katolička crkva i samostan

Na mjestu gdje se pretpostavlja da se nalazila starohrvatska, 1705. godine izgrađena je nova crkva sv. Ante sa zvonikom. Do današnjih dana, crkva sv. Ante više je puta nanovo građena i obnavljana. Riječ je o trobrodnoj crkvi s upisanim transeptom i polukružnom apsidom, građenoj od klesanaca. Povijest franjevačkog samostana u Kninu seže u 15. stoljeće, ali u vrijeme turskog osvajanja Knina (1522. godine) biva srušen. Nakon oslobođenja Knina (1688.) franjevci su osnovali hospicij koji je 1708. godine proglašen samostanom. Zgrade samostana su se uređivale i nadograđivale od 18. stoljeća nadalje te je samostan iz temelja popravljen i proširen 1876. godine. Samostan je orijentiran na izduženu pravokutnu građevinu koja obuhvaća prizemlje i dva kata te se u njemu nalazi vrijedna knjižnica i arhiv. Crkva i samostan sv. Ante zaštićeno su kulturno dobro te pripadaju sakralno-profanoj graditeljskoj baštini.

Izvor. Damir Mijakovac

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Kninu – pravoslavna crkva

Crkva Pokrova Presvete Bogorodice nalazi se u starom dijelu grada Knina. Izgrađena je 1866. godine po nacrtima inženjera Lukinija u neobizantskom stilu. Centralne je osnove s oktogonalnom kupolom s kružnim otvorima i za pravoslavne crkve, neuobičajenim, neogotičkim zvonom na pročelju. Potpuno je stradala prilikom savezničkog bombardiranja u Drugom svjetskom ratu, a na njenom mjestu je sedamdesetih godina sazidana nova istoimena crkva.

Izvor. Damir Mijakovac

Manastir Krka (Manastir sv. Arhanđela) – pravoslavni manastir

Manastir Krka (sv. Arhanđela) nalazi se u dragi na samoj rijeci Krki, tri i pol kilometra istočno od Kistanja. Ovaj drevni manastir, nazvan po rijeci koja pored njega protiče, podigla je 1350. godine Jelena Šubić, udovica hrvatskog kneza Mladena III. Šubića i sestra srpskog cara Dušana, posvetivši ga sv. arhanđelu Mihailu. Manastir je podignut na temeljima starijeg eremitskog samostana te se u pisanim dokumentima po prvi put spominje 1402. godine. Uz manastir se nalazi crkva u bizantskom stilu, a sam kompleks sastoji se od više zgrada poslaganih uokolo centralnog dvorišta s trijemom. Ispod crkve nalaze se starorimske katakombe koje su otvorene za posjetitelje. Manastir posjeduje bogatu knjižnicu s velikim brojem povijesnih rukopisa, inkunabula i rijetkih knjiga.

QUAD AVANTURA

AFRIČKA AVANTURA

RIJEKA KRČIĆ

Rijeka Krčić zaštićena je od 1964. godine i s rijekom Krkom čini jedinstveni hidrografski sustav krško – hidrografskih i morfoloških fenomena. Izvire u podnožju Dinare na 375 m nadmorske visine i dugačka je oko 10 kilometara. Krčić je u morfogenetskom pogledu izvorište rijeke Krke. Rijeka Krčić sada je prva pritoka rijeke Krke, a na svom toku tvori tri slapa. Duga je oko 10,5 km. Krčić ima sve osobitosti planinske rijeke i odlikuje se raznolikošću staništa, dubokim i slikovitim kanjonom, koji u svom završnom dijelu obiluje geološkim slojevima koji datiraju iz razdoblja trijasa i jure. Ima tri slapa: prvi slap je bezimena sedrena pregrada visine, drugi je Mali buk, a treći je Topoljski buk, Krčića slap ili Veliki buk. Ova kratka rijeka ima i petnaestak speleoloških jama i špilja u iskonski očuvanom krajobrazu. Uz tok Krčića smješteno je nekoliko urušenih vodenica, a uz rijeku postoji staza koja vodi od izvora rijeke Krke u dužinu od 15 km, izgrađena je za vrijeme Napoleona, a rekonstruirana u doba Austro-ugarske monarhije. Staza je u ugodnom ambijentu kanjona, uz tok krške ljepotice koja presušuje tijekom ljeta te stvara predivne sedrene kanjoning staze.

RIJEKA KRKA

Značajni krajobraz Krka - gornji tok (zaštićen od rujna 1968. godine) proteže se od izvora Krke – Topoljskog buka, u dužini od 10 km, do Nacionalnog parka Krka. U okviru zaštićenog područja nalazi se izvor rijeke, smješten u podnožju planine Dinare, tri i pol kilometra sjeveroistočno od Knina podno 22 m, visokog zimi bučnog a ljeti bezvodnog, Topoljskog slapa, Velikog buka ili Krčića slapa. Prvi dio toka rijeke Krke prolazi kroz Kninsko polje do samog grada Knina, dok drugi dio toka ima kanjonski karakter. Krka teče Podinarjem, Kninskim poljem, Prominom, Bukovicom, šibenskom Zagorom i šibenskim primorjem; ima sedam slapova: Miljacka, Rošnjak, Brljan, Manojlovački slapovi, Bilušića buk, Roški slap i Skradinski buk, najveću sedrenu barijeru u Europi.

NP KRKA

Nacionalni park "Krka" smješten je na području Šibensko-kninske županije i obuhvaća površinu od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole. Krka je najznačajnija rijeka u tom području. Izvire nedaleko od Knina, a nakon 72,5 km utječe u Jadransko more. Površina porječja je 2.083 kilometra kvadratna. NP Krka ima 11 jezera, od kojih su najpoznatije Visovačko, Prukljansko, Mali i Veliki golubinjak. Ima ukupno i 8 otoka, od kojih je najpoznatiji Visovac na kojem je franjevački samostan iz 1576. stoljeća. Crkva i Franjevci su bili jedini crkveni red koji je imao dozvolu katoličkog djelovanja na prostoru Osmanskog Carstva. Prvi spomen franjevaca na Visovcu datira iz 14. stoljeća. Uz franjevački samostan na otoku Visovcu, na području NP Krka izdvaja se i Manastir sv. Arhanđela smješten je u Carigradskoj dragi, kao važan primjer sakralne baštine. Nacionalni park obuhvaća područje od 75 km kanjona rijeke Krke. Uz raznolik i slikovit biljni svijet sa 1.186 svojti, područje je to bogate kulturno-povijesne baštine koju čine arheološki lokaliteti, srednjovjekovne utvrde, spomenici tradicijskog graditeljstva, spomenici sakralne baštine i spomenici industrijske baštine.

PARK PRIRODE DINARA

Dinara je najviša planina u Hrvatskoj koja se pruža u smjeru sjeverozapad-jugoistok u duljini od 84 km, a nalazi se istočno od Knina. Osobito je lijepa planina čija impozantna jugozapadna stijena, visoka nekoliko stotina metara i prošarana bezbrojnim vodoravnim prugama, privlači pogledate prolaznika i putnika. Po njoj je ime dobio masiv koji se proteže od Slovenije do Albanije iako je u davnini ta planina nosila naziv Adrion oros. Dinaridi su poznati kao tipično područje dubokog krša s oštrim krškim oblicima, oskudicom vode, siromašnom vegetacijom i razmjerno surovom klimom. Prirodna svojstva Dinare su slična planinama Dalmacije. Unatoč blizini mora, mediteranski su utjecaji neznatni, a klima oštra, planinska i s velikim dnevnim temperaturnim kolebanjima. Za vedrih ljetnih noći živa se zna spustiti do ledišta, a i mraz je česta pojava. Dinara je i prirodna granica Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Najviši vrh Dinare je 1.913 metra visok vrh Troglav u BiH. Drugi po veličini je vrh Dinara od 1.831 metra u Republici Hrvatskoj koji je ujedno i najviši vrh u RH. Dinara je razvođe rijeka Cetine i Krke, ali na njoj nema niti jedne tekućice. U podnožju izvire rijeka Krčić.

KONTAKTIRAJTE NAS!

TOP